AINAVCIEMS

Iesakņojies Latvijā!

Prioritātes

Šim ekociemata projektam ir izvēlētas trīs prioritātes, balstoties uz līdzīgu projektu pieredzi Latvijā un ārzemēs.

SADARBĪBA

Tas nozīmē ciešu ekonomisko un sociālo sadarbību, kas izpaustos caur kooperatīvu veidošanu. Kooperatīvi kalpotu galvenokārt mājokļu un infrastruktūras būvēšanai, kopīpašuma uzturēšanai, kā arī saimnieciskās dzīves atvieglošanai. Iespējams, arī uzņēmējdarbībā varētu izmantot kooperāciju. Kopienai būs spēcīgas tradīcijas, kopīgi kultūras un atpūtas pasākumi, kas sekmēs labas un dziļas attiecības, uzticēšanos un sadarbību iedzīvotāju starpā. Sadarbība nozīmē arī tiekšanos citam citu atbalstīt saimnieciskajā dzīvē, tādējādi mazinot materiālo nevienlīdzību.

KOMUNIKĀCIJA

Tas nozīmē, ka ekociemata iedzīvotāji tieksies pilnveidot savas saskarsmes spējas, lai varētu sekmīgi piedalīties ciematam svarīgu jautājumu lemšanā, diskusijās, konfliktu risināšanā. Ciemats būs atvērts vietējai un starptautiskai sabiedrībai caur prasmīgu, labestīgu un atraktīvu komunikāciju masu medijos, uzņemot viesus un tūristus, rīkojot plaša profila izglītības pasākumus, prezentācijas un seminārus. Kopiena būs aktīva sabiedriskās domas veidotāja Latvijā. Komunikācija šajā gadījumā jāsaprot gan ģimenes, gan kopienas, gan plašākas sabiedrības ietvaros. Ciemata iedzīvotāji apgūs bezvardarbības komunikācijas tehniku, kā arī praksē pārbaudītas lēmumu pieņemšanas un konfliktu risināšanas tehnikas (forumi, konsensu, improvizācija utt.).

EKONOMIKA

Saimnieciskais pamats būs sadarbība Dzimtas Mājvietu vidū (Dzimtas Mājvietu koncepcija + kooperatīvi). Kopiena tieksies samazināt savu ietekmi uz vidi, tajā pašā laikā ceļot dzīves līmeni un labklājību. Kopiena sekos līdzi izmaiņām savā resursu patēriņā un dzīves līmenī ar dažādām metodēm, tādējādi kalpojot par alternatīva dzīvesveida pionieriem un paraugu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Ekociemata iedzīvotāji īsā laikā spēs radīt saimniecisko sistēmu, kas nodrošinās pamatvajadzības pēc mājokļa un pārtikas. Ekociemats tieksies kļūt pastāvīgs un pašpietiekams, nodrošinot savus un apkārtnes iedzīvotājus ar sadzīves precēm un pakalpojumiem. Perspektīvā katras ģimenes ienākumiem jāsasniedz tādu līmeni, lai kopiena kļūtu par būtisku investoru videi draudzīga dzīvesveida ieviešanā Latvijā. Tas nozīmē no ņēmējiem kļūt par devējiem.

1 komentārs

  1. Ai Gars

    Lai nu veicas ! Vērošu no kreisā krasta …

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: