AINAVCIEMS

Iesakņojies Latvijā!

Pamatjēdzieni

7Linden 536Kas ir ekociemats?

Ekociemati ir nelielas, harmoniskas kopienas, kurās cilvēku vajadzības ir saudzīgi integrētas dabiskajā vidē, nodrošinot veselīgu attīstību neierobežoti ilgi. Ekociematu iedzīvotāji apņemas veidot savu dzīvi ekoloģiski, ekonomiski, kulturāli un garīgi saprātīgi un tiekties uz ilgtspējīgu cilvēces un planētas nākotni. Ekociematu filozofijas pamatā ir izpratne, ka viss – dzīvās radības, daba un norises tajā – ir savstarpēji saistīts un ka mūsu domas un darbi ietekmē vidi.

Kas ir kopiena?

Kopiena ir cilvēku kopums, kas dzīvo vienā teritorijā un kam ir kopējas intereses un mērķi. Kopiena ir cilvēku grupa, kas izvēlējusies dzīvot un strādāt kopā, lai sasniegtu kopēju mērķi un vīziju. Mūsdienās pastāv tūkstošiem dažādu kopienu – pilsētu un lauku, komunālas un individuālas, garīgas un laicīgas, lielas un mazas. Kopienas pamatidejā var tikt ietvertas dažādas tēmas, piemēram, ekonomiskā sadarbība, vienlīdzība, vides ilgtspējība, izglītība, veselība, kopīga pašpārvalde, personīgā izaugsme, sociālās aktivitātes, garīgums, brīvprātības principi utt. Pie kopienām pieder ekociemati, dzīvokļu un mājokļu kooperatīvi, komūnas, zemes tresti, studentu kooperatīvi un daudzi citi juridiski vai organizatoriski veidojumi (atkarīgs arī no vietējās likumdošanas).

Kas ir Dzimtas mājvieta?

Mūsu ekociemata koncepcijas pamatā ir Dzimtas mājvieta – gabaliņš zemes, kas pieder ģimenei un tiek mantots no paaudzes paaudzē. Tas ir pietiekoši liels, lai nodrošinātu ģimenes vajadzības pēc uztura, pajumtes un ienākumiem, kā arī pietiekoši mazs, lai cilvēka doma to spētu aptvert un izzināt līdz detaļām – aptuveni hektāru lielie īpašumi turklāt ļauj veidot viensētu apvienībai līdzīgu apmetni ar spēcīgām saiknēm kultūras un saimnieciskajā dzīvē. Dzimtas mājvietu ideja līdz ar to nosaka ekociemata plānojumu un izskatu.

Dzimtas mājvietu principi un izskats sīkāk ir aprakstīti dokumentā „Ausma”. Dokumentu „Ausma” ir izstrādājis zaļi domājošu domubiedru kolektīvs. To ir caurskatījis un pilnveidojis arī Latvijas Agrārās ekonomikas institūts.

Dokumentu „Ausma” vari ielādēt šeit!

darzs

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: